Kaple Nejsvětější Trojice v Rosicích

Realizované práce:

Výměna obloukových ramenátů a střešního pláště střechy kaple.

Informace o památce:

Kaple Nejsvětější Trojice je barokní kaple ve městě Rosice v okrese Brno-venkov. Leží na kopci zvaném Trojice na jižním okraji města, kde je jednou z dominant Rosic. Přístupovou cestu tvoří křížová cesta s chráněným lipovým stromořadím. Samotná kaple je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Roku 1697 byla zahájena stavba kaple z popudu Jiřího Ruperta Hausperského, který ji založil jako nové poutní místo. Od dokončení roku 1701 se počíná poutní tradice na svátek Nejsvětější Trojice. Kaple vznikla spolu s poustevnou na místě původní habřiny. V roce 1722 vystavěna křížová cesta s 12 zastaveními z popudu Feliciána Jula Hausperského.

Roku 1783 byla kaple v ohrožení, neboť císař Josef II. rušil církevní zařízení. V Rosicích byly v té době dvě kaple a obě byly navrženy na zrušení. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla zbořena, kaple Nejsvětější Trojice ale nakonec zůstala zachována a zrušena byla pouze poustevna poblíž ní. (Zdroj: Wikipedie)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­