Fara v Komořanech

­

Realizované práce:

Rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Klasicistní budova fary v Komořanech byla postavena v roce 1821 a patří do typu památky rustikální městský dům.

Je to volně stojící jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, v přízemí prolomena 4 okenními osami a jedním dveřním otvorem pravoúhlým s nadsvětlíkem s mříží. Pravoúhlá okna jsou vsazena do líce zdiva a kolem jsou šambrány. Přízemí je od 1. patra odděleno kordonovou římsou, nad vchodem volutově ztočenou, kde je vsazena oválná kartuš s erbem. První patro má pět oken, opět jsou pravoúhlá se šambránou a návojovou parapetní římsou. Štítové zdi mají v přízemí i patře po 2 oknech stejného vzhledu jako zeď čelní. Ve štítě jsou dvě kulatá okýnka. Štít je členěn plastickou volutou na nárožích a střechu nesou profilované římsy.

V roce 1985 byl proveden zápis památkářů o stavu budovy.... Oprýskaná omítka, vytlučená okna, prohnilé rámy - nutná oprava.

Budova fary nadále chátrala až do roku 2006-2010, kdy pod křídly obce proběhla obrovská rekonstrukce do nynější podoby. (zdroj: obecní úřad Komořany)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­