Hrad (zámek) v Dolních Kounicích

­

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střechy hlavního paláce a všech přilehlých objektů. (zajímavost: brána hradu neumožňovala průjezd větší zvedací technice, takže materiál musel být na střechu dopravován pomocí věžového jeřábu)

Informace o památce:

Zámek Dolní Kounice je původem gotický hrad, později přestavěný na renesanční zámek, který stojí na Zámeckém kopci v Dolních Kounicích. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původně se jednalo o gotický hrad, který si na svou obranu nechal ve 20. letech 14. století postavit místní premonstrátský klášter. Po zrušení kláštera připadl zámek markraběti (a králi) Ferdinandu I., který jej roku 1537 prodal místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka. Ten potřeboval reprezentativní sídlo, a nechal proto hrad přestavět v renesančním slohu. Další renesanční přestavba proběhla na přelomu 16. a 17. století, kdy zámek vlastnili Drnovští z Drnovic. 

Po porážce stavovského povstání byl zámek Drnovským zabaven a roku 1622 jej koupili Dietrichštejnové. Zámek v následujícím období sloužil pouze jako sídlo správy dolnokounického panství. Roku 1862 zámek získali Herbersteinové, kteří jej využívali k hospodářským účelům, což poznamenalo některé prostory zámku.

Po pozemkové reformě jej roku 1927 koupil bývalý správce Emil Tomec, ten jej 1937 prodal městskému tajemníkovi Karlu Rubešovi. Roku 1945 zámek zakoupil Václav Edel, od roku 1948 se spolumajitelem stal i místní státní statek. Zámek byl zestátněn v roce 1974, převzal jej Státní podnik památkové péče a ochrany přírody v Brně, který v něm hodlal zřídit své reprezentační centrum. Roku 1986 stavbu převzala Státní vědecká knihovna v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna), jež v něm mínila umístit část svých depozitářů.

V restituci v roce 1992 byl zámek vrácen rodině Edlů, která jej okamžitě prodala brněnské firmě L.V.P., v jejímž držení je dosud. Od roku 2006 začala tato společnost s rozsáhlou rekonstrukcí a využíváním zámku pro veřejnost.

Přestože zámek více než 150 let sloužil hospodářským účelům a interiéry nesou stopy nedokončených stavebních úprav z druhé poloviny 20. století, nachází se zde řada stavebních památek, včetně českého unikátu - Žabkova schodiště. Návštěvníkům se nabízejí prohlídky zámku s průvodcem, občerstvení a prodej suvenýrů, konají se zde také různé jednorázové akce. (zdroj: Wikipedie)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­