Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích

­

Realizované práce:

Výroba nového pulpitu z dubového dřeva, repasování komody a oprava kostelních lavic.

Firma se podílela také na úpravách interiéru přilehlé fary.

Informace o památce:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na hlavním valtickém náměstí Svobody a vytváří dominantu jeho jihovýchodní strany i celého města. Tento významný barokní farní chrám nese na průčelí nápis “Vybudoval Karel Eusebius, kníže liechtensteinský, mikulovský, opavský a krnovský v letech 1631 – 71“. Stavbu započal italský stavitel J. Tencalla, když se mu však v r. 1638 zřítila kopule i klenba nad příční lodí, byl propuštěn a stavbu pak dokončil Andreas Erna z Brna. Nepříznivé okolnosti doby způsobily, že stavba byla dokončena až v roce 1671. Vnitřní prostor je 48 m dlouhý, 28 m široký a 34 m vysoký. Chrámové stěny jsou vyzdobeny bohatou štukou a sochami od Bernarda Bianchiho a Giovanniho Tencally. Ve výklencích před hlavním oltářem stojí sochy čtyř evangelistů, po stranách hlavního oltáře jsou sochy císaře sv. Jindřicha a papeže Sylvestra II., nahoře Arona a Mojžíše. Oltářní oltář je kopií Rubensova obrazu „Nanebevzetí Panny Marie“ od Giovana Fanti a nad oltářem visí obraz od Pavla Rubense „ Nejsvětější Trojice“. Vedlejší oltáře pak zdobí obrazy: Klanění sv.Tři králů, sv. Karel Boromejský, Navštívení Panny Marie, Útěk do Egypta, Sv. Anna, Obřezání páně a Svatá rodina. Pozoruhodný je také bronzový kříž z roku 1903 od sochaře Weiricha. Ve skleněných rakvích spočívají ostatky sv. Antonína (přivezené z Vídně r. 1783) a sv. Justa (patrona Valtic), přenesené do chrámu ze zrušeného františkánského kostela sv. Archanděla Michaela. (zdroj: turistika.cz)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­