Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kupařovicích

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Kaple Nanebevzetí Panny Marie (někdy též uváděna jako kaple Neposkvrněného početí Panny Marie) je barokní římskokatolická kaple v obci Kupařovice v okrese Brno-venkov. Spolu s vedle stojícím kamenným barokním křížem je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Stavbu kaple inicioval a financoval ditrichštejnský hospodářský inspektor Ondřej Ferdinand Žabský (1664–1735), který často pobýval na kupařovickém vrchnostenském dvoře. Výstavba kaple v podobě barokní kruhové rotundy započala po roce 1718, roku 1722 byla vysvěcena. Pravděpodobně v 80. letech 18. století byla kaple rozšířena o malou obdélnou loď se sakristií a kůrem.

V současnosti se kaple nachází v majetku obce Kupařovice. Stav památky je uváděn jako havarijní. Roku 2009 byla rekonstruována střecha kupole s lucernou i střecha lodě, problémem však zůstává silně vlhnoucí zdivo a poškozené omítky exteriéru i interiéru. Kvůli nedostatkům v rekonstrukčním projektu se v opravách prozatím nepokračuje. Kaple je zapsána v seznamu ohrožených nemovitých památek NPÚ. (zdroj: Wikipedie)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­