Klášter Dominikánů ve Znojmě

Realizované práce:

Oprava barokní konstrukce krovu a výměna střešního pláště a klempířských výrobků na západním křídle kláštera.

Informace o památce:

Klášter dominikánů ve Znojmě patří k původně gotickým stavbám datovaným do 13. století. Historicky vznikl paralelně se stabvou přilehlého kostela Nalezení Svatého Kříže.

Klášter i v současnosti spravuje Řád bratří kazatelů. Velkou část prostoru řád pronajímá k využití soukromým subjektům, část kláštera obývají mnišky náležející k řádu.

Klášter s kostelem byl vystavěn na okraji historického jádra města, v tzv. První ze čtyř čtvrtí, na které bylo Znojmo rozděleno. Ta se nacházela mezi Českou ulicí a Dolní branou. Klášter stojí v její horní části na rozhraní dnešní Dolní České a Kovářské ulice, která ústila do Východním nebo též Střední brány městského opevnění. Vzhledem k městskému opevnění se klášter rozkládal těsně u hradeb, jak bývalo u žebravých řádů zvykem, zde mezi branou Východní a Křížovou věží, která byla opatřena malou brankou. Dnes se dochovaly jen její zbytky. U Východní brány (dnes ústí Kovářské ulice na Komenského náměstí) začínala tzv. Brněnská cesta. (zdroj: oficiální stránky znojemských dominikánů)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­