Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ivančicích

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střech objektu.

Firma realizovala i truhlářské práce při rekonstrukci interiéru věže kostela.

Informace o památce:

Pravděpodobně na stejném místě, kde stojí současný chrám, stál původní dřevěný přemyslovský kostel sv. Václava. Ivančice patří mezi nejstarší města na Moravě a již po svém založení musely mít faru a kostel, protože už v nejstarší písemné zmínce o Ivančicích z roku 1221 figuruje ivančický farář Matouš (Mathias de Ywansiz).

Současný gotický kostel se začal budovat v poslední třetině 13.stol. Byl stavěn nezávisle na věži a proto s ní není stavebně svázán. Věž tu stála již dříve jako osamocená strážní věž. Ještě nezaklenutý kostel s dřevěným stropem byl r. 1304 vypálen Kumány. S přestavbou kostela se proto pokračovalo až od r. 1312. Postaven byl presbytář (kněžiště) se zaklenutím žebrovou gotickou klenbou. Teprve na přelomu 14. a 15. století bylo přikročeno k přístavbě dvou lodí, severní a jižní, které byly přistaveny ke stávající lodi hlavní.

Kolem kostela se původně také nacházel hřbitov, který byl zrušen až v roce 1560, kdy byl založen nový hřbitov za hradbami města s kaplí sv. Trojice. Z tohoto období také pochází renesanční kůr, který byl roku 1600 vestavěn do hlavní lodi ivančického kostela.

V roce 1763 město zasáhl velký požár, který se nevyhnul ani ivančickému kostelu. Byla zcela zničená gotická klenba presbytáře, která byla při následných opravách nahrazena nižší barokní klenbou. Teprve při velké rekonstrukci kostela v letech 1946-1950 byla v hlavní lodi prolomena okna, která chrám prosvětlila, a pro tento účel musely být upraveny i střechy obou bočních lodí. Při této opravě byly objeveny původní gotické fresky nad hlavní lodí. Bohužel pouze malá část. V letech 1986 - 1988 proběhla poslední větší rekonstrukce chrámu, kdy byla položena nová podlaha, osvětlení a ozvučení a starý oltář byl nahrazen obětním stolem.(Zdroj: Farnost Ivančice)


­

Kde se stavba nachází?

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­