Kostel sv. Anny v Morašicích

Realizované práce:

Rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Křesťanský chrám, zasvěcený sv. Anně dostal dominantní polohu uprostřed návsi. Pochází snad z poloviny 16. století. Jedná se o jednolodní stavbu podélně orientovanou s trojboce ukončeným kněžištěm, které má stejnou šířku s lodí obdélníkového půdorysu. Kněžiště s klenutým stropem je ukončené gotickým obloukem a bylo původně samostatnou stavbou. V době vzniku to byla jedna z prvních staveb tohoto druhu i velikosti v širokém dalekém okolí. Jsou domněnky, že snad pamatuje i doby Cyrila a Metoděje. Tuto domněnku dosvědčuje obětní kamenná deskou z monolitu, nad kterou je vystaven současný oltář. Na kamenné menze je vytesán znak Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, kteří tu měli v letech 1535 až 1848 své statky, a dále vytesány letopočty „1617“ a „Restaurováno 1902“. Podobnou obětní desku má kostel ve Vítochově na Vysočině. V ose západního průčelí předstupuje hranolová věž. Kněžiště a loď jsou opatřeny opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Na západních náro­žích lodi jsou opěráky postaveny nakoso. V hladkých fasádách jsou prolomená okna s lomeným záklenkem. Okna ve zvonicovém patře věže mají záklenky půlkruhové. Do kostela se vstupuje sedlovým portálem s kamenným ostěním, členěným pruty s hlubokými výžlabky. Portál je zasazen v západní zdi věže. Kněžiště odděluje od lodi již zmíněný gotický vítězný oblouk. Loď má rovný strop. V 18. století bylo dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděnou stavbou.

Ve 20. století byl kostel stavebně několikrát opravován. Rozsáhlá oprava kostela proběhla v roce 1922. Opravena byla střecha. Uvnitř byl dán prkenný strop a nahozen štukovou omítkou. Kolem kostela byl hřbitov, kde se již nepochovávalo. Byl obehnán zdí. Ta byla v roce 1923 odstraněna, pohřební plocha osázena růžemi a květinami a kolem vysázen živý plot. V roce 1963 dostal kostel novou fasádu. V roce 1986 byly pořízeny nové prosklené vchodové dveře s kovaným mřížováním, namísto původních dřevěných, osazených kovovým závěsným kruhovým svatováclavským klepadlem. Mříž zhotovil umělecký kovář z Brna Jan ŠPANIHEL. V roce 1988 položila brněnská firma DLAŽBA v prostoru presbytáře novou kamennou dlažbu.

V roce 2010 byla zahájena dosud nejrozsáhlejší oprava zdejšího kostela sv. Anny.

VĚŽ KOSTELA - Víme o ní to, že v 18. století bylo dřevěné zvonicové patro věže nahrazeno zděnou stavbou. V roce 1908 byla střecha na kostelní věži pokryta žesťovým, neboli pozinkovaným plechem a o rok později došlo k omítnutí kostelní věže. V roce 2010 prošla rozsáhlou obnovou. Celá dřevěná konstrukce byla nově zhotovena.

KROV - Ve svém širším okolí jde o ojediněle dochovaný krov, který do roku 2011 neprošel žádnou větší opravou ani konstrukční sanací. Především díky náročnému provedení tesařských spojů jde o cennou ukázku velmi vysoké úrovně tesařského řemesla pokročilého 17. století realizovanou ve venkovském prostředí. Jde o velmi pěkný příklad krovové konstrukce podélně vázané ležatou stolicí raně barokního provedení. Krov nad lodí a presbytářem kostela byl zhotoven z borovic pokácených v letech 1661 až 1662. Stropní trám patra věže byl zhotoven z dubu pokáceného na přelomu let 1695 až 1696. Vyměněný vazný trám krovu nad presbytářem byl zhotoven z jedle pokácené v letech 1822 až 1823. Všechny konstrukční spoje s výjimkou pat krokví a ležatých sloupků jsou zajištěné dřevěnými hřeby.

STŘEŠNÍ KRYTINA - Při vyklízení půdy kostela, před zahájením oprav v roce 2010, se zjistilo, že v prohlubeninách klenby presbytáře byly nad sebou nakupeny tři různě tlusté vrstvy různých materiálů. Nejspodnější vrstvou byla sláma, na ní dřevěné odřezky ze šindelů a na nich pak úlomky z pálené tašky. O tom, že byl kostel pokryt šindelem a pálenou krytinou bobrovkou víme jistě. Nejspodnější vrstva tvořená slámou svádí k domněnce, že před šindelem byla střecha presbytáře pokryta došky. V roce 1963 nahradila šindelovou krytinu lodě, pálená střešní taška bobrovka. Plechová krytina věže pochází z roku1908 abyla v témže roce pouze natřena červenou barvou. V roce 2010 byla dřevěná konstrukce věže nahrazena zcela novou a pokryta střešní taškou bobrovkou. A v letošním roce 2011 byla tou samou krytinou pokryta i loď. (zdroj: oficiální stránky svazku obcí Moravia)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­