Kostel sv. Jiří v Klentnici

Realizované práce:

Rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Kostel svatého Jiří je římskokatolický chrám v obci Klentnice v okrese Břeclav. Pozdně barokní chrám byl vystavěn v letech 1783–1785, jeho autorem je architekt Karel Jan Hromádko. Spolu s vedle stojící budovou bývalé fary je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jde o farní kostel farnosti Klentnice.

Kostel svatého Jiří v Klentnici byl vystavěn podle návrhu Karla Jana Hromádka v letech 1783–1785. Nahradil kapli svatého Mikuláše na Sirotčím hradě, zrušenou v roce 1782 nařízením císaře Josefa II. Jde o jednolodní orientovaný chrám v pozdně barokním slohu s prvky klasicismu. Odsazené kněžiště má půlkruhový půdorys. K severní straně lodi přiléhá sakristie. Konvexně tvarované západní průčelí se vstupním portálem zakončuje čtyřboká zvonice, završená odstupňovanou čtyřbokou plechovou helmou. Ve zvonici se nacházejí tři zvony. Nejstarší z nich je z 80. let 15. století a snad pochází z hradu Děvičky. Klenbu nad lodí a kněžištěm tvoří české placky, v sakristii se nachází klenba valená. Ve vstupní části kostela se nachází kruchta, nesená půlkruhovým zaklenutím.

Vybavení interiéru dominuje původní zděný hlavní oltář s obrazem svatého Jiří od Josefa Winterhaldera mladšího. Autorem sochařské výzdoby je údajně Ondřej Schweigl. Boční oltář svatého Peregrína snad pochází z bývalé kaple svatého Mikuláše na Sirotčím hradě. Rokokově tvarované kostelní varhany z 60. let 18. století pocházejí ze zrušeného minoritského kostela v Olomouci. (zdroj: Wikipedie)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Další reference, které by Vás mohly zajímat

Ostatní historické budovy

Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­