Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích

­

Realizované práce:

Rekonstrukce střechy hlavní lodi a výměna konstrukce střechy věže.

Informace o památce:

Kostel sv. Klementa Marie Hofbauera je po farním kostele Nanebevzetí Panny Marie druhým kostelem v obci Tasovice.

Klement Maria Hofbauer byl tasovickým rodákem. Jemu zasvěcený kostel stojí na místě jeho rodného domu od roku 1933.

Svatý Klement Maria Hofbauer (Dvořák) C.Ss.R. (26. prosinec 1751 Tasovice - 15. březen 1820 Vídeň) byl římskokatolický kněz, řeholník z kongregace redemptoristů, je světcem katolické církve.

Je považován za velkou osobnost v historii Evropy - ovlivnil Vídeňský kongres a zapříčinil zrušení josefínských dekretů, které potlačovaly římskokatolickou církev. Ve Varšavě v letech 1787-1808 založil mnoho škol pro chudé a také první dívčí průmyslovku v Evropě. Když Napoleon po dobytí Varšavy zakázal všechna řeholní společenství, přesídlil do Vídně. Pro své působení na široké vrstvy obyvatel byl dán pod policejní dohled. Je hlavním patronem hlavního města Vídně, a spolupatronem hlavního města Varšavy. V katolickém liturgickém kalendáři se připomíná 20. května, kdy byl v roce 1909 svatořečen. (zdroj: Wikipedie)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­