Kostel sv. Mikuláše v Nevojicích

­

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Kostel sv. Mikuláše je největší dominantou obce Nevojice. Jeho historie sahá patrně až k samým počátkům osady. První zmínka o kostele je v listině z roku 1378. Založení kostela bylo patrně spjato s tvrzí, která stála několik metrů jižněji od kostela, v nynější farní zahradě. Zasvěcení kostela sv. Mikuláši patří ke starým zasvěcením, která ukazují až do 13. století a doby ještě dřívější. Za třicetileté války byl kostel vydrancován a vypálen švédskými žoldáky. Po více než dvaceti letech od skončení války hrstka zbylých obyvatel s hmotnou pomocí majitele panství dokončila obnovu kostela. Až do roku 2008 byla dominantou obce poslední ze tří lip, které vysadila školní mládež na jaře roku 1889, na památku 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. Lípa byla vyvrácena vichřicí 1. 3. 2008. U příležitosti oslav v roce 2009, ke 140. výročí založení farnosti, byly znovu vysázeny dvě lípy.

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dne 12. 11. 1998 farní kostel v Nevojicích za kulturní památku.

Od svého počátku až do současnosti byl kostel jedinečným svorníkem života v původní osadě i zárukou integrity pozdější obce. Až do zřízení školy byl kostel jediným vzdělávacím centrem osady, kde kancionál byl možná jedinou českou knihou, která se tehdy dostala osadníkům do rukou. Od svého založení po dlouhá staletí byl místem, kde se rozvíjela lidová kultura a pěstoval lidový zpěv. Ne nadarmo se říkávalo, že kostel je konzervatoří vesnice. Do dnešních dnů je hmotným dokladem houževnatosti a obětavosti předků, kteří dokázali předávat víru z generace na generaci až po naše časy. Stále je vděčným námětem výtvarníků a krajinnou dominantou, nepřehlédnutelnou na cestě z Brna do Uherského Hradiště. (zdroj: stránky svazku obcí Mezihoří)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­