Kostel sv. Petra a Pavla v Milonicích

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střechy a stropu.

Informace o památce:

Kostel sv. Petra a Pavla v Milonicích byl postaven v letech 1805 - 1807. Vysvěcen byl v roce 1810. Stavba byla provedena na přání Aloise Josefa hraběte z Kolovrat, světícího biskupa olomouckého, který byl v roce 1803 v Milonicích na generální vizitaci a původní kostel se mu zdál sice po stavební stránce dobrý, avšak příliš malý a prostorově nedostačující potřebám farníků, z nichž při mších se mnohdy až polovina musela tísnit na prostranství před dveřmi kostela, protože uvnitř již nebylo místo.

K nejzajímavějším osobnostem v celé historii milonické farnosti jistě patří Antonín Hauer, který přišel do farnosti roku 1828 a naplnil své poslání duchovního správce vskutku usilovnou prací a snahou nezištně a co nejhorlivěji pomáhat druhým. Za jeho působení dochází k dalšímu vzestupu farnosti i duchovního života. Harrer často neváhal většinu ze svých skromných prostředků používat ve prospěch farnosti. Kromě četných darů určených pro místní kostel nechal znovu postavit hlavní oltář, nakoupil oblečení a další vybavení pro potřeby správce farnosti, zakoupil sochy sv. Cyrila a Metoděje, instaloval kříž před kostelem a další na hřbitově, založil školní knihovnu a obnovil a doplnil inventář filiálního kostela v Dobročkovicích. Prakticky po celý život bojoval s podlomeným zdravím a četnými nemocemi. Farníky byl velmi ctěn a milován a ještě dlouho po své smrti v roce 1852 byl vděčně vzpomínán. (Zdroj: oficiální stránky farnosti Milonice)


Kde se stavba nachází?ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­