Dům pánů z Kunštátu v Brně

Realizované práce:

Generální rekonstrukce střech objektu.

Informace o památce:

Dům pánů z Kunštátu je renesanční palác v historickém jádru Brna, katastrální území Město Brno, ulice Dominikánská č. p. 9. Je zapsán na seznamu kulturních památek České republiky a v současnosti je využíván Domem umění města Brna k výstavním účelům. Jde zřejmě o nejvýznamnější památku v komplexu tzv. Velkého Špalíčku.

Na místě současné stavby stály již v polovině 14. století měšťanské domy, jeden z nich vlastnil Heralt z Kunštátu, Petr z Kunštátu později zakoupil také dům sousední. Objekty byly spojeny kompletní renesanční přestavbou v letech 1585–1599, kdy je vlastnil Jan z Pernštejna, přičemž v této podobě se palác dochoval dodnes. V roce 1636 jej získal moravský zemský hejtman Julius ze Salmu a Neuburku a tzv. Salmovském domě, jak byl tehdy nazýván, zasedali moravští stavové. Roku 1708 palác od Maxmiliána Františka, svobodného pána z Deblína, odkoupilo město Brno a stavitel Mořic Grimm jej přestavěl na městskou tržnici s 50 obchůdky (tzv. Schmetterhaus). Dále byl využíván jako sklad mouky a obilí, konala se zde také představení divadelních společností. V 19. a první polovině 20. století zde sídlily úřady.

V roce 1944 byl dům poškozen bombardováním, jeho rekonstrukce na Kulturní centrum města Brna proběhla v letech 1952–1955 (architekt Mojmír Kyselka). Od roku 1958 palác využívá Dům umění města Brna. Roku 1990 byla zahájena celková rekonstrukce (architekt Jaroslav Černý) stavby, ta byla ale kvůli nedostatku financí po dvou letech zastavena a objekt zůstal uzavřen. K jejímu znovuzahájení došlo roku 2000, dokončena byla v roce 2002. Od roku následujícího je dům pánů z Kunštátu opět využíván pro výstavy Domu umění města Brna. V domě je také kavárna Trojka, kde se mj. konají divadelní představení, besedy či koncerty. (zdroj: Wikipedie)

­

Kde se stavba nachází?


­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Další reference, které by Vás mohly zajímat

Ostatní historické budovy

Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­