Měnínská brána v Brně

­

Realizované práce:

Rekonstrukce střešního pláště.

Informace o památce:

Měnínská brána je jediná dochovaná městská brána v Brně nacházející se v Orlí ulici nedaleko Malinovského náměstí. Její počátky sahají do 13. století, kdy tvořila součást brněnských městských hradeb. Po rekonstrukci koncem 70. let 20. století, která objekt uzpůsobila výstavním účelům, spravuje budovu brány Muzeum města Brna, které ji využívá jako výstavní prostory.

Název Měnínské brány je odvozen od názvu Měnínské čtvrti, jež byla jednou ze 4 čtvrtí původního města Brna. První zmínka o bráně pochází z června roku 1293. V této době se však nacházela na spojnici ulic Kobližné a Jánské, čili o ulici severněji, než stojí nyní. Zmínka z roku 1348 uvádí, že v místech, kde stojí Měnínská brána dnes, se nacházela městská Branka a Měnínská brána se nacházela o ulici vedle. Není přesně jisté, kdy byla brána přemístěna, pravděpodobně se tak stalo ve třicátých letech 14. století. Důvodem jejího přemístění byl městský potok, který protékal Kobližnou ulicí a zejména v době dešťů velmi znesnadňoval průjezd vozů branou. Brány představovaly nejzranitelnější místa opevnění, proto byly neustále střeženy. Měnínská brána se navíc nacházela na důležité obchodní cestě a většina oblehatelů Brna směřovala své útoky právě sem, proto byla tato brána střežena zvýšenou měrou. Když městu hrozil útok nepřátel, posloužila brána jako skladiště zbraní a střeliva.

Koncem 16. století byly na bránu instalovány věžní hodiny, které zhotovil hodinář z Přibic u Vranovic. K důležité události pro další vývoj Měnínské brány došlo po konci třicetileté války: u několika bran včetně Měnínské byly strženy barbakány. To bylo zapříčiněno zejména tím, že před Měnínskou branou byl vybudován mohutný bastion, čímž barbakán de facto ztrácel svou funkci.

V roce 1839 byla výška Měnínské brány snížena o jedno patro a stavba byla uzpůsobena obytným účelům. Přibližně o deset let později bránu koupila místní obchodnice, jejíž rodině brána sloužila až do šedesátých let 20. století. V roce 1945 byla brána silně poškozena válečnými událostmi. Začala se opravovat až v roce 1978, pro veřejnost byla otevřena v roce 1983; autorem rekonstrukce byl Kamil Fuchs. Dnes se v „útrobách a sklepení“ brány nachází výstavní prostory. V letech 1983–1990 se zde nacházela stálá expozice Brno a zbraně staletí, v 90. letech se v prostorách brány konaly krátkodobé výstavy; v této době sloužily krátkou dobu její sklepní prostory také jako vinárna. Na počátku 21. století zde byla instalována trvalá výstava s názvem Brána času, která prezentovala archeologické nálezy z území Brna a která byla uzavřena v roce 2006. Poté byla brána pro veřejnost téměř dva roky uzavřena, znovu zpřístupněna byla 21. srpna 2008 výstavou O brněnských kavárnách u kafíčka, kterou následují další krátkodobé výstavy. Od roku 2010 zde sídlí Muzeum hraček. (zdroj: Wikipedie)

­

Kde se stavba nachází?


­­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­