Kostel konventu Milosrdných bratří v Letovicích

Realizované práce:

Oprava střechy kostela.

Informace o památce:

Roku 1750 se Jindřich Kajetán baron z Blümegen, majitel panství v Letovicích a Malé Slatince, rozhodl založit na svých pozemcích klášter s nemocnící a svěřit jej řádu milosrdných bratří.

Do Letovic byl P. provinciálem z Vídně poslán R. Fr. Longinus Traub, který sám vypracoval všechny plány pro stavbu a také ji řídil. Za ním byl pak poslán R. Fr. Bernard Hötzel, který hned od počátku léčil nemocné a založil zde první lékárnu.

Po položení základního kamene roku 1751 začala stavba kostelem, pak budovou konventu s lékárnou, dále traktem kuchyně a refektáře a nakonec nemocničním křídlem. Uprostřed čtyř traktů klášterního komplexu tak vznikl čtvercový dvůr se studnou.

Kostel s konventem byl na přání zakladatele zasvěcen sv. Václavu.

Pod kostelem byla vybudována hrobka pro rodinu majitele panství a její nástupce. Zde se také pohřbívali řeholní bratři, kteří v konventu zemřeli. Prvním pohřbeným do hrobky byl sám stavitel kláštera R. Fr. Longinus Traub, který zemřel roku 1781.

Stavba nemocnice byla ukončena v roce 1784, kdy byl přijat na léčení první pacient. Nemocnice byla zpočátku jen pro 6 pacientů, později se však počet lůžek rozrostl.

V té době již byla v provozu v budově konventu lékárna, která je známá zajímavou stropní malbou, biblickými výjevy na stěnách a barokním nábytkem. V roce 1934 byl provoz lékárny přestěhován do budovy na letovickém náměstí, kde je dodnes. V dobách válečných sloužila nemocnice úplně, nebo zčásti jako lazaret. Když v roce 1927 byli z Brna do Letovic posíláni invalidní starci a jinak postižení chovanci, prostory zdaleka nestačily, a tak bylo v roce 1928 vybudováno druhé patro jako nadstavba nad jižním traktem nemocnice a nad východním křídlem kláštera. Zde byl umístěn chorobinec pro další přísun chovanců z Brna.

V roce 1949 byla nemocnice včetně budovy konventu i kostela zestátněna a bratři se museli bránit vystěhování. Po roce 1968 se podařilo ze zestátnění vyjmout kostel. Dnes je klášter milosrdných bratří ve správě Jihomoravského kraje a slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných. (zdroj: oficiální stránky řádu milosrdných bratří)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Další reference, které by Vás mohly zajímat

Rodinné a bytové domy

Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­