Kostel všech svatých v Moravském Krumlově

Realizované práce:

Oprava krovové konstrukce a výměna střešního pláště.

Informace o památce:

Nejstarší zmínka o farním kostele je z roku 1248. Tento kostel byl zasvěcený sv. Vavřinci a byl pravděpodobně vystavěn komendou řádu německých rytířů. Dnes stojí na ulici Palackého, dříve Židovské ulici.

Tuto původně gotickou stavbu zpustošili husité, avšak byla obnovena již v roce 1446, kdy ji posvětil olomoucký biskup Vilém. Tehdy měl farní kostel pět dřevěných oltářů. V roce 1630 při zhoubném požáru byl úplně zničen. O 16 let později pak na náklady knížat z Lichtensteina znovu postaven. Stavba trvala 14 let. Z původního kostela zůstala dochována oblouková klenba, část čtverhranné věže a do trojúhelníku se sbíhající portál. V roce 1660 byl kostel zasvěcen "Všem svatým".

Další rekonstrukce probíhala v roce 1785, kdy byla zvětšena okna a dřevěné oltáře nahrazeny oltáři, které byly obloženy sádrou. U kostela je odedávna městský hřbitov. Na hřbitově připomíná železný kříž pobyt pruského vojska ve městě roku 1866. Tehdy vypukla cholera, které podlehlo 16 Prusů a 3 domácí.

V blízkosti kostela stojí fara, nově vystavena roku 1873. V letech 1423–1427 byl kostel i fara v rukou husitů, počátkem 16. století náležela Jednotě bratrské.

V roce 1571 na faře zemřel biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav. (zdroj: stránky města Moravský Krumlov)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ­­ ­

ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­