Kaple sv. Barbory, Fabiána a Šebestiána v Dolních Kounicích

­

Realizované práce:

Oprava krovu, výměna střešního pláště a výroba nové konstrukce věže objektu. Ta byla vyrobena v dílně a na místě usazená pomocí speciálního jeřábu. Viz reportáž České televize z 29.11.2016 (reportáž začíná v čase 20:20).

Informace o památce:

Na blízkém návrší, východně od farního kostela sv. Petra a Pavla v Dolních Kounicích, je památná kaple sv. Fabiána a Šebestiána, které se obecně říká Barborka. Stojí na místě někdejšího nevelkého gotického sboru, který byl v r. 1676 zván jako "pikartský pustý kostel". Kaple v dnešní podobě byla vystavěna Jiřím Richtrem z Brna za Ferdinanda Ditrichsteina v r. 1688 a to tak, že gotické kněžiště z původního sboru v upravené podobě zůstalo zachováno a k němu byla přistavěna renesanční přístavba vlastní kaple, nad jejímž vchodem je znak Ditrichsteinů (vinařské nože) s uvedeným letopočtem. Původně zde měla sekta bratří Valdenských a Boleslavských svoji modlitebnu - sbor v gotickém slohu - jemuž Jan ze Žerotína daroval svůj dům a v r. 1560 k němu daroval dům také Jiří ze Zástřizl, aby v něm správce sboru bydlel a bratří měli kde provozovat své řemeslo.

Za katolického faráře P. Leopolda Styllera (1676 - 1689) bylo při kapli zřízeno modlitební bratrstvo - kongregace sv. Barbory, jemuž Ferdinand z Ditrichsteina v r. 1694 věnoval 300 zl. ze dvora v Kopařovicích, což vložil do desk zemských. Bratrstvo sv. Barbory trvalo až do r. 1783, kdy bylo zrušeno císařem Josefem (zdroj: oficiální stránky farnosti)

Kde se stavba nachází?


 ­­ ­­ ­­ ZPĚT NA VÝPIS REFERENCÍ
Ukázky našich prací
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
 • Alt
­